cropped-cropped-cropped-DSC_01031.jpg

START

Välkommen till Nora idrottsförskola

Förskolan präglas av en positiv inställning till lek, rörelse och idrott. Den dagliga verksamheten genomsyras av glädje och engagemang mellan barn och vuxna. Vår idé är att rörelse och idrott ska vara en stor del av barnens vardag och på så sätt kunna skapa hälsosamma mat- och livsvanor.

På Nora idrottsförskola är utevistelse en viktig del av barnens lärande och utveckling, och vi vill skapa vanor som följer med barnen efter att de har lämnat vår förskola. Språk i samband med idrott är en viktig del av verksamheten.

Vår vision är att skapa en trygg, varm och lärorik miljö där barnen kan omfamna deras kreativa sidor och känna sig trygga i sin omgivning. Förskolan är både nyskapande och originell, och följer förskoleläroplanens Lpöf 98 mål och riktlinjer.